Menu

Generalforsamling Aars IK

image
14. januar 2019 kl. 19:18
Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00

Ordinær Generalforsamling i Aars IK, tirsdag den 05. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset på Lyngsøvej 2B.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af årsrapport

4. Valg til formand/kasserer

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af kampfordeler

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 01. februar 2019 på mail formand@aarsik.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen