Menu

Generalforsamling i Foreningen for Kunstgræsbanen i Aars

image
13. januar 2019 kl. 16:19
Tirsdag den 05. februar 2019 kl. 17.30

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for kunstgræsbanen i Aars.

Tirsdag den 05. februar 2019 kl. 17.30 i klubhuset på Lyngsøvej 2B.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  1. Bestyrelsens beretning
  1. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
  1. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder godkendelse af kontingent
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af suppleant
  1. Valg af revisor
  1. Indkomne forslag
  1. Eventuelt