Menu

Generalforsamling i Støtteforeningen for kunstgræsbanen i Aars.

image
08. februar 2017 kl. 12:48
Torsdag den 22. februar kl. 18.00

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for kunstgræsbanen i Aars.

Torsdag den 22. februar kl. 18.00 i klubhuset på Lyngsøvej 2B.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder godkendelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleant

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag

    Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne §11 stk. 3:

9. Eventuelt.

 

Bestyrelsen