Menu

Historien

Oprindelse

Hver forår, når solen får bugt med den frosne jord, og de lyse aftener begynder, opstår der hos ethvert rask, ungt menneske en trang til at komme ud i det fri og få rystet støvet af sig efter en lang vinter.

Den første fodboldklub kom til egnen

Anderledes var det heller ikke i året 1900. Nogle unge mænd fra den lille stationsby Aars havde det foregående efterår været i købstanden Aalborg, hvor de havde overværet en af de nymodens fodboldkampe, og de var blevet så begejstrede for dette spil, at de besluttede sig til at indføre det i deres egen by, så snart det kunne lade sig gøre. I løbet af vinteren fik de så mange af deres kammerater til at være med, at de var et helt fodboldhold, da foråret kom, og de kunne gøre deres første spændende forsøg i dette "verdens dejligste spil" efter citat af en kendt fodboldtræner Carl Skoma´r.

Forinden havde de stiftet en klub, hvis første formand var dyrlæge Hansen og han sørgede for, at de unge mennesker fik en plads at spille på. Det blev på engen, hvor den nederste del af søndergade nu ligger. To pæle i jorden og en tredie som overligger - så havde man målene, afkridtningen af banen tog man ikke så nøje og protester hængte man sig ikke i. Nogen egenlig fodbolddragt havde man ikke. Som regel var man iført en hvid skjorte og lange hvide gymnastikbenklæder.

System i turneringerne

I 1906 stiftedes Vesthimmerlands Idrætsforbund, der allerede samme år påbegyndte faneturneringen og konkurrencer i fri idræt. Aars Idrætsklub var med fra starten og Aars vandt den første faneturnering og fik således som den første klub sit navn på en faneplade. Der kom lidt system i turneringen i Vesthimmerland, og i den store jyske sammenslutning (JBU) deltog i en årrække et hold kombineret hovedsaglig fra Aars og Farsø. Dette hold blev vinder af 2. hold turneringen i 1915 og var i finalen i 1917. I årene fra 1908 til 1911 var der et meget stærk hold i Aars, og dette manskab var næsten uovervindeligt, naboklubberne fik klø på stibe og selv hold som AaB og Randers Freja måtte bide i græsset.

Der foreligger ingen protokoller eller bøger fra de første år, men dog billede fra fra en kamp mellem Hornum og Aars. De første år af klubbens historie ligger delvis mørke. Fodboldbanen blev flyttet til en mark (Dalgården), her blev opstillet regulære mål og man betalte en årlig leje på 10 kr. og i 1907 fik amn ensartede trøjer og benklæder på foranledning af manufakturhandler Peter Jensen, trøjerne var sort/hvide trværstribede og trekvartlange sorte benklæder.

 

Lokalsamfundet

I 1925 blev Aars Stadion på Vester Stadionsvej indviet, og der blev afholdt idrætskunkurrencer og spillet en fodboldkamp, hvor et udvalgt hold fra Vesthimmerland slog Randers Freja med 2-1 og om aftenen var der fest i lystanlægget der blev sluttet med et flot festfyrværkeri.

Kimbrerfesten

Siden 1947 har Aars Idrætsklub sammenmed de øvrige sportklubber i byen været arrangør af Kimbrerfesten, der i årene fremover skulle vise sig at blive en god økonomisk støtte for de implicerede foreninger.

Ny stadion og klubhus

I årene op til 1950 var det klubbens store ønske at få et nyt stadion med klubhus og omklædningsfaciliteter. Efter flere møder med sognerådet, der så positiv på planerne, måtte man imidelertid se i øjene, at det ville tage sin tid inden det kunne blive en realitet, iden kommunen stod overfor at skulle bygge ny skole og alderdomshjem.

I marts 1952 blev man dog af sognerådet overdraget et jordareal ved løgstørvej på rimelige betingelser og her dyrkede man kartofler og solgte dem og dermed en indtjening til klubkassen.

Året 1968 den 23 maj blev der holdt rejsegilde på det nye klubhus på løgstørvej og der har klubben siden holdt til.

Juleudsmykning

I 1966 ansøgte man Aars Handelsforening om tilladelse til at levere granguirlanderne til byens juleudsmykning for derved at tjene nogle penge, og siden den tid har Aars Idrætsklub stået for denne del af juleudsmykningen af byen. I 2003 var der nogle af de faste folk på guirlandeholdet der kunne fejre 25 års jubilæum.

Bankospil - AIK´s Venner

Allerede i 1966 drøftede man oprettelse af en støtteforening, men det blev kun ved snakken, og der skulle gå nogle år, inden en sådan forening blev stiftet. Man skulle helt frem til den 18 januar 1972 før AIK´s Venner blev stiftet med det formål at bistå Aars Idrætsklub i økonomiske henseende. Vognmand Poul Larsen blev første formand og lagde vidtgående planer for aktiviteterne fremover. Siden den tid har man afholdt det ugentlige gavespil (bankospil) med stor succes og AIK´s venner bidrager hver år med økonomisk støtte til idrætsklubben. Ved idrætsklubbens jubilæum i 1990 overrakte AIK´s Venner en check på 100.000 kr.

Sponsorer og deres betydning

Der var tidligere en række forretninger og andre virksomheder, der via en bandereklame på stadion ydede et bidrag til klubbens drift og det uden at det faktisk gav virksomhederne noget for deres penge.

Det var først i sidste halvdel af 80´erne, hvor man vedtog en "plan 90", der i detajler bekrev klubbens mål, og i den forbindelse blev der taget initiativ til et egentligt sponsorkoncept. Det var klubbens formand Eigil Nygaard og Steen Bartholomæussen, der fik sat det hele på skinner og udviklede et koncept, der skulle være til gavn for klubbens pengekasse, men som noget nyt i højere grad også skulle tilgodese klubbens sponsorer, således at der blev et fornuftigt yde/nyde forhold, hvis det var muligt. Tilbage i 1987-88 udgjorde sponsorindtægterne lidt under 10% af de samlede indtægter, der var på godt 74.000 kr. I år 2000 udgjorde de 25% af de samlede indtægter på 1.3 mill., så der er tale om en væsentlig stigning de seneste år, som ikke mindst er medvirkende til, at man kan opretholde et højt aktivitetsnivue i ungdomsafdelingen og på seniorplan.

AIK Fonden - Klubhuset blev for lille

I efteråret 92 lykkedes det endelig efter flerårige drøftelser med kommunen at få aftale i stand om udvidelse af klubhuset. Igennem en periode var klubbens medlemstal øget til omkring 500 - næsten en fordobling og presset på omklædningsrum, mødlokaler og kantine var steget voldsomt. Ombygningen beløb sig til 2,6 mill. Heraf var klubbens 1,3 mill. I den forbindelse blev optaget et lån og der blev etableret en klubhusfond med hjælp fra 120 medlemmer og andre med interesse for Aars Idrætsklub, denne fond var med til at finansere renterne på lånet. I 1993 havde man indvielse på klubhuset som det ser ud i dag.

 

 

Højdepunkter

Damefodbold

I 1972 havde bestyrelsen damefodbold på dagsordenen og det blev vedtaget at undersøge om der var interesse herfor nu, da JBU havde taget damerne med i turneringen - og siden den tid har der også været damefodbold i Aars Idrætsklub.

Talentturneringen 1972 - Finalestævne i Aars

I 1972 gjorde Aars sig igen bemærket i DBU´s turnering og spillede sig frem til slutrunden og Aars fik overdraget det store finale-arrangement, der bød på hold fra Brønshøj, AGF og B 1903. Aars mødte Brønshøj og måtte indkassere et nederlag på 9-2 og i kampen om trediepladssen mødte man B 1903, den kamp blev dog aldrig færdigspillet, da et veritabelt skybrud satte en stopper for kampen efter 20 min., hvilket også var medvirkende til at finalen blev aflyst, den blev senere afviklet i Århus med AGF som vinder med 5-3 over Brønshøj.

Oprykninger

Oprykninger og nedrykninger har der gennem årene været en del af, men nogle huskes bedre end andre og det er ikke for at glemme noget, men af oprykningerne har der været bl.a.

  • 1937 Oprykning til Mellemrækken I 1950 - 51 blev Aars nr 3 i mellemrækken og da JBU havde lavet om på turneringsrækkerne, disse benævnes som nu med serie 1, serie 2 osv. Rykkede Aars op i serie 1 (den lille mesterrække) 
  • 1965 oprykning til Serie 1 
  • 1969 oprykning til Jyllandsserien 
  • 1974 oprykning til Danmarksserien

Opdatering følger...

Luk