Menu

Retningslinjer på Sociale Medier

Retningslinjer for kommunikation på sociale medier

m.m. træner/leder – Aars IK ungdom

 

Da en stor del af kommunikation med spillere, forældre og andre interessenter foregår via sociale
medier, har vi som en hjælp til alle trænere og ledere udarbejdet nedenstående retningslinjer.
Selvom du optræder som privatperson på sociale medier, vil dine opdateringer og kommentarer
kunne blive opfattet som et udtryk for dit virke i Aars IK.


Derfor kræver det særlig omtanke, hvis du kommunikerer om emner, der berører Aars IK.
Retningslinjer:


✔ Alle grupper oprettet i Aars IK regi (hold, afdelinger, grupper) skal inkludere en
repræsentant fra ungdomsudvalget
✔ Når man som træner/leder i Aars IK færdes på sociale medier, forventes der en loyal og
positiv tone om klubben, kollegaer, forældre og spillere
✔ Skriv ikke anonymt og udgiv dig ikke for andre
✔ Overlad officielle udtalelser om Aars IK og relaterede emner til dem, der har til opgave at
repræsentere klubben i medierne
✔ Skriv kun ting på sociale medier, der kan ”tåle” at blive offentliggjort.
✔ Det gælder både i forhold til Aars IK, kollegaer, samarbejdspartnere og konkurrenter (f.eks.
i trænergrupper på Facebook)
✔ Udtryk dig med omtanke og formuler dig på en konstruktiv måde
✔ Overhold god debatskik, det vil sige, afhold dig fra racisme, sexisme, nedsættende
bemærkninger, injurier, grov slang og latrinære udtryk
✔ Tag dig god tid til at skrive et godt svar
✔ Læs svaret igennem en ekstra gang før du udgiver teksten
✔ Holdgrupper på fx Facebook er IKKE et debatforum for forældre og spillere. Det er derimod
et nemt kommunikativt værktøj for trænere i forhold diverse informationer
✔ Årgangsansvarlig/træner bør altid være administrator i fx Facebook gruppen, så irrelevante
opslag kan fjernes omgående

Luk