Menu

Alkohol- & rusmiddelpolitik

Formål

Denne politik beskriver klubbens holdninger og retningslinjer i forhold til alkohol og forbudte euforiserende stoffer. Aars IK vil gerne medvirke til, at medlemmerne får en sund og fornuftig holdning til alkohol og euforiserende stoffer. Endvidere ønsker vi udadtil at fremstå som en klub med klare holdninger og en fornuftig omgang med alkohol.

Denne alkohol- og rusmiddelpolitik er godkendt af bestyrelsen. Den er derfor gældende indtil andet bliver besluttet af bestyrelsen.

Politik for euforiserende stoffer

Klubben ønsker at sikre sine medlemmer mod euforiserende stoffer, hash, ecstasy, kokain mv. Det skal først og fremmest ske gennem aktuel, åben og tæt dialog mellem forældre, trænere, ledere og spillere.

Aars IK’s politik er at hvis der konstateres indtagelse af euforiserede stoffer i og omkring baner, klubhus og i det hele taget på klubbens matrikel eller i øvrigt i forbindelse med klubaktiviteter medfører dette en dialog med de involverede parter. Vi har ikke nødvendigvis til hensigt at ekskludere den eller de personer, som indtager stoffer, da det efter vores opfattelse vil flytte problemet et andet sted hen i vores lokalområde.

Det betyder, at hver sag skal behandles særskilt også nuanceret som muligt. Det tilgår dog den til enhver tid siddende bestyrelse, at bestemme om den enkelte person skal ekskluderes af klubben.

Vi vil hjælpe de af klubbens medlemmer ud af et eventuelt misbrug. Det vil vi gøre i samarbejde med kommunen som myndighed og sammen med den eller de involverede personer og eventuelt deres forældre såfremt personen er under 18 år gammel.

Vi vil inddrage misbrugskonsulenter til at oplyse vores medlemmer om problematikkerne ved at anvende euforiserende stoffer.

Vi vil samarbejde med kommunen om at kunne lokalisere eventuelle problematikker ifm. indtagelse af euforiserede stoffer. Det kan eksempelvis være at kommunen stiller redskaber til rådighed, som kemisk kan undersøge, om der indtages stoffer på vores matrikel. Det kan også dreje sig om forebyggelse af indtag af euforiserende stoffer.

Såfremt det konstateres, at nogle medlemmer forsøger at handle med stoffer på ovennævnte områder, vil det blive meldt til politiet og personen vil blive ekskluderet af klubben.

Politik for alkohol

I Aars IK ønsker vi ikke at prædike total afholdenhed, men mere at alkohol omgås med omtanke og sund fornuft.

Vi forventer at alle ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af lederopgaver.

Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og ledere for klubbens hold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende. Vi vil ikke acceptere, at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under igangværende kampe og træning. Det betyder også, at vi forventer forældre ikke kører i påvirket tilstand jf. den danske lovgivning herom, når de kører med klubbens medlemmer til kampe osv.

I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, henstilles der fra klubbens side kraftigt til, at der ikke indtages alkohol før alle holdets kampe er færdige den pågældende dag.

Bestyrelsen for Aars IK

Luk